logga

Dagbok över tillkomsten av Liljevalchs+ 2013-2021

Filmat dokumentärprojekt, 117 minuter (2021)
av Kajsa Andersö och Tomas Boman

Visades som del av öppningsutställningen i den nya konsthallens videorum (10 aug - 31 nov 2021 och 28 feb - 24 april 2022). Såhär skrev vi i katalogtexten:

”A person in a room with a camera on her – there can be little doubt the subject is reacting to be filmed.”
D.A. Pennebaker

Att befinna sig i ett filmprojekt som hela tiden växer, och som när det här skrivs har pågått i nio år med över 250 inspelningstillfällen och hundratals timmar att bearbeta, gör att man behöver fundera en del på hur allt material ska hanteras.

Vi hittade ganska tidigt en metod som passade vårt projekt; att ur varje inspelningstillfälle identifiera och välja ut en utmärkande situation och sätta ett datum framför. Det blev en slags dagbok. Först betraktade vi det som en tillfällig ordning som senare skulle organiseras efter någon linje som framträdde under processen. Men dagboksformen passade. Den betonar det slags konstaterande förhållningssätt som vi har intresserat oss för och det är så vi väljer att presentera ett urval av vårt material nu när den nya konsthallen invigs.

Vår utgångspunkt när vi filmar är att vi observerar något och sen försöker vi förmedla vårt intryck av det. Vi vill att de som är framför kameran är med på att vi spelar in. Ingen behöver låtsas som att vi inte är där. Den filmade situationen är en filmad situation. Vi försöker ta liten plats, men vi är där. Vi vill också att de som finns med i våra filmer ska framstå på så sätt att de inte känner sig utnyttjade när de ser resultatet.

Vi har försökt följa byggprocessen i alla dess delar och vi har så gott som hela tiden mötts av generös öppenhet, även vid tillfällen där det måste ha varit jobbigt att ha en kamera i närheten. Och trots de tuffa lägen och motsättningar som tillhör en såhär komplex process, så finns hos oss en stark och varm känsla av att ha varit med om någonting där alla har gjort sitt bästa.

Foto Tomas Boman
Ljud Kajsa Andersö
Redigering Kajsa Andersö, Tomas Boman
Ljudbearbetning Jan Alvermark
Rådgivning Kalle Boman