logga

Omställning

Filmade argument omkring samhällsomställning (2011 - 2013)


Röster:

Nicole Foss
On finance and bubbles, On nuclear power, On cheap energy, On decoupling, On alternative energy

David Jonstad
Evigt framsteg eller apokalyps, Civilisationens kollaps, Att bygga resiliens

Anders Wijkman
Omställning, Förnekelse

Alf Hornborg
Energi står i förhållande till mark, Pengar - en kulturell idé, Omfördelning av tid och rum, Maskinen - vår tids fetish

Stina Oscarsson
Den enda berättelsen, Effektivitet, Icke mätbara värden, Kulturpolitikens uppgift, Säg ifrån!

Björn Forsberg
Tillväxtepoken är över, Omställning innebär möjligheter, Mental omställning, Förnyelsebar energi

Pella Thiel
Ett meningslöst system, Tillväxt som destruktiv kraft, Vad är viktigt?, Världen - en levande helhet

Oscar Kjellberg
Finansiering och sparande efter oljetoppen