logga

Uppdrag och samarbeten bl.a:


Liljevalchs konsthall, i urval:

Vera Nilsson (2014)
Vårsalongen (2019, 2020, 2021, 1922)
Ulrika Hydman Vallien (2020)
Hilding Linnqvist (2020, 2021)
Jubileumsutställningen (2021)
Harald Lyth (2022)


Stockholm Konst

"Vem är Mr Walker?", Jan Håfström i Järnvägsparken (2014)


Skolhusgruppen

Filmprojekt om skolbyggnadens betydelse för den pedagogiska verksamheten (2015).


Misa

Ett tiotal längre och kortare filmer som beskriver och informerar om Misas verksamhet (2009-2013). "Kort om Misa" (2013)


ARKis

Informationsfilmer om den byggda miljöns, arkitekturens och det offentliga rummets betydelse.


Ifous

Informationsfilmer om forskning inom pedagogik och lärande. Bl.a Om psykisk hälsa i förskolan.


BRIS

Informationsfilmer, bl.a. (2013)


Vägverket

Filmprojekt om säkerhet i biltunnlar (2011).